Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu nhập khẩu nguyên chiếc

Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu nhập khẩu nguyên chiếc

Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu nhập khẩu nguyên chiếc