Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G tại khu vực Quận 12

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G tại khu vực Quận 12

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G tại khu vực Quận 12