Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 giá mới nhất 2018

Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 giá mới nhất 2018

Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 giá mới nhất 2018